jck-28-lucio-Junit5用例编写-L1

1、junit5简介、安装与准备

2、junit5命名规则

3、idea配置与界面化运行

4、junit5测试用例结构

5、junit5测试用例断言

6、junit5测试框架结构

7、junit5测试用例调度与运行