pytest 命令行参数

命令行 传递参数 udid 和port

def pytest_addoption(parser):
  mygroup = parser.getgroup("hogwarts") # group 将下面所有的 option都展示在这个group下。
  mygroup.addoption("--udid", # 注册一个命令行选项
           default='None', # 参数的默认值
           dest='udid', # 存储的变量
           help='set your device udid' # 帮助提示 参数的描述信息
           )
  mygroup.addoption("--port", # 注册一个命令行选项
           default='None', # 参数的默认值
           dest='port', # 存储的变量
           help='set your appium port' # 帮助提示 参数的描述信息
           )
@hookspec(historic=True)
def pytest_configure(config: "Config") -> None:
  print("pytest_configure.....")
  udid1= config.getoption("--udid")
  port1 = config.getoption("--port")
  aaa.Runner.port = port1
  aaa.Runner.udid = udid1